18. nov. 2011

3 glade ikonmalere!Tak for 4 intense dage - til lykke med et flot resultat!
Jeg håber ikonerne vil bringe fred og glæde der hvor de kommer hen.  Det er mit ønske.
Den sidste dag gik med at male  hår, skæg  og vinger, lægge bladguld på, lave glorie, ramme og inskriptioner.  Og der blev tid til at "stramme" ikonen op, dvs. forstærke de "forklarende" strege, og ikonens afslutning op mod guldet.
Det er skønt at kunne dele glæden ved ikonmaling.  Det er et  privilegium at få lov til at undervise og vise hvilken skat der er gemt i ikonmaleriet.

Kærligste hilsner
Anne-Marie 

Ingen kommentarer: