23. jan. 2011

Hell explained...BY A CHEMISTRY STUDENT

The following is an actual question given on a University of Arizona chemistry
mid-term, and an actual answer turned in by a student.

The answer by one student was so 'profound' that the professor shared it with
colleagues, via the Internet, which is, of course, why we now have the pleasure
of enjoying it as well :

Bonus Question: Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic (absorbs
heat)?

Most of the students wrote proofs of their beliefs using Boyle's Law (gas cools
when it expands and heats when it is compressed) or some variant.

One student, however, wrote the following:

First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need to
know the rate at which souls are moving into Hell and the rate at which they are
leaving, which is unlikely.. I think that we can safely assume that once a soul
gets to Hell, it will not leave. Therefore, no souls are leaving. As for how
many souls are entering Hell, let's look at the different religions that exist
in the world today.

Most of these religions state that if you are not a member of their religion,
you will go to Hell. Since there is more than one of these religions and since
people do not belong to more than one religion, we can project that all souls go
to Hell. With birth and death rates as they are, we can expect the number of
souls in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of
the volume in Hell because Boyle's Law states that in order for the temperature
and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has to expand
proportionately as souls are added.

This gives two possibilities:


1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter
Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all Hell
breaks loose.

2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in Hell,
then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.

So which is it?

If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year that,
'It will be a cold day in Hell before I sleep with you,' and take into account
the fact that I slept with her last night, then number two must be true, and
thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen over. The
corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that it
is not accepting any more souls and is therefore, extinct..... ....leaving only
Heaven, thereby proving the existence of a divine being which explains why, last
night, Teresa kept shouting 'Oh my God.'

THIS STUDENT RECEIVED AN A+.

14. jan. 2011

Visualisering og manifestering..


Ja, jeg tror faktisk på det er muligt at manifestere ting i denne verden - ved at tænke positivt, være og blive ved med at være overbevist om effekten; altså at TRO det er muligt. At det er muligt at genvinde helbred, få nogle flere penge, finde en bedre bolig eller en ny ven.

Men hvorfor er det lige at jeg skulle ønske at noget specielt skulle manifesteres for mig? Det er primært fordi jeg tror det ville gøre mig mere lykkelig. Jeg ved det er muligt, men er det varigt?

Disse tanker bliver jeg fanget i, igen og igen.


Men den egentlige grund til at jeg skulle ønske noget manifesteret er at jeg helt har glemt at det jeg tror mangler - jamen det har jeg jo allerede!!


Hvem er det som har brug for flere penge, bedre helbred osv. for at være lykkelig? Korrekt - der er kun et svar og det er mit ego. Det er mit ego som ønsker det her. Den del af mig som tror jeg er adskilt fra min Kilde og som har glemt hvem jeg i virkeligheden er.


Det med at visualisere er et smart trick af egoet - det får dig nemlig væk fra Nuet og det forhindrer dig i at rette dit focus indad.


Og så længe jeg bliver ved med at lede udenfor mig selv for det jeg tror mangler , så bliver jeg ikke i stand til at opdage min naturlige arv, som er Guds rige.


Og hvor er Guds rige? I Lukas Evangeliet 17:21 står der: "Heller ikke skal de sige: Se her eller se der er det! For Guds rige er inden i jer".

Nu er det ikke fordi jeg læser meget i Biblen - men for en gangs skyld er der overensstemmelse mellem Biblen og Et Kurs i Mirakler. Kurset siger: T-4.VI.7:7-8 " Fordi du er Guds Rike, kan jeg føre dig tilbage til dine egne skabelser. Du genkender dem ikke nu, med det som er blevet adskilt findes der fortsat".

På denne måde prøver egoet at holde sig i live. Egoets mantra er "Søg og find ikke". Det kan godt være at det jeg visualiserede og manifesterede binger mig lykke,men før eller senere vil det som er manifesteret ud fra frygt (separationens illusion) bibringe en eller anden form for lidelse, og det er dermed ikke varigt. Så er det sådan set ikke meget værd...
Altså - ligemeget hvad det er jeg søger udenfor mig selv - det vil aldrig bringe mig fred på den lange bane..
Dette er også et tema Nick Arandes bringer op i sin bog: "What happens when you let God?"

Der er forskel på visualisering og det engelske ord visioning (brug af ret syn) Brug af ret syn er modsat visualisering, fordi det her ikke handler om billeder af noget vi ønsker, men vi tillader billeder til naturligt at optræde på vor "skærm" når vi er bevidst opmærksomme. For at sige det enkelt: Du spørger ikke Gud om det du ønsker; med du gør dig selv tilgængelig så Gud kan bruge dig. Denne process er ikke bare nemmere - den er naturlig.

Forskellen på visualisering og retsyn - er simpelthen at retsyn helt mangler forventninger. Her overlader jeg det bare - i fuld tillid til Gud. Det lyder jo enkelt - så det vil jeg gøre.
LET GOD!!

12. jan. 2011

"What happens when you let GOd?Jeg har for nylig købt Nick Arandes bog "What happens when you let GOd".
Jeg har ikke læst hele bogen endnu - men jeg er godt på vej.
Det der er fantastisk ved denne bog er at vi her har en ACIM student som klart og tydeligt forklarer at han ikke KAN være lærer - der findes kun to du kan vælge mellem, egoet eller Helligånden. (I bogen "Take me to Truth" af Nouk Sanchez og Tomas Vieria kaldes Helligånden for Intuitionen eller mavefornemmelsen - vælg selv...)
Nick Arandes siger i kapitelet "Vor dybe higen efter at hjælpe andre" bl.a.

"At vi skal være på vagt overfor egoets trick når det kommer til spørgsmålet om at hjælpe vore medmennesker. Ud af vor dybe længsel efter at hjælpe, finder egoet en anden måde at holde sig i live på. Det får os til at tro at vi har alle svarene og derfor kan lette andres tilsyneladende smerte.
Dette giver egoet en falsk følelse af magt, overlegenhed, som i sin tur får os til at føle os godt tilpas."
Han forklarer endvidere om hvordan han, når han begyndte at studere spiritualitet, healing, metafysik osv. fik en slags indre "skub" til at dele alt det han lærte, med den hensigt at hjælpe andre. Han ble glad og taknemlig når han kunne fremkalde smil i et andet ansigt, eller kunne få dem til at tro mere på sig selv.
Men når han fortsatte at lytte til diverse lærere, var det noget indeni som ikke gav genklang. Der var noget mere i det end det der blev undervist i.
"Og det er fordi den del af mig som ønskede at hjælpe andre gennem processer og teknikker jeg havde lært gennem årene, var egoet som var forklædt som frelser"
Han oplevede også hvordan disse mange forskellige ACIM lærer (og andre spirituelle lærere) ikke var konsistente i deres undervisning, og han fant ud af at det var det han selv gjorde.
Det ledte ham til en erkendelse af at Gud er min eneste Kilde
Han forstod at det er umuligt at lede andre til Sandheden hvis man opererer ud fra egoet - egoet kender jo ikke Sandheden!
Det er grunden til at vi ser så mange lærere som underviser i teori uden faktisk at leve deres sandhed.
Efter at have læst dette kapitel - forstår jeg nu at mit ego OFTE er forklædt som frelser.
Det første skridt til afviklingen er at få øje på og se - så er vejen åben til afviklingen!