10. sep. 2022

Tak til Dig som inspirerer mit sind
 Jeg har forberedt to lerreder, 50 x 70 cm.  Det er en meget stor dimension i min verden.  De er begge malet knald røde i bunden, og så ventede jeg. bare på hvad der skulle ske med dem.

Det ved jeg nu.

Den første jeg gik i gang med blev en Kristus, som stille og rolig viste sig undervejs i processen. De af jer som har været på kursus her hos mig ved, at jeg undervejs "snakker" med mine ikoner, det er noget som kommer helt naturligt.  Sådan også med denne Kristus. Der er blevet rettet og fortalt og givet anvisninger undervejs.  Dette er det foreløbige resultat.


Jeg ville så gerne skive en tak og vise min kærlighed, men jeg har ikke rigtig ord for det - eller de rigtige ord... Men som du kan læse her nedenfor - blev disse ord givet til mig!

Forlaget Lemuelbooks har nettop udgivet en ny bok: Sufi-Perler, af Hazrat Inayat Khan, oversat til dansk af Erik Stinus ((1934-2009). Lars Muhl havde lavet et opslag på Facebook om  bogen, som han har skrevet forordet til.  Jeg bestilte den med det samme og fik den leveret 2 dage efter. 
Lars Muhl skriver på bagsiden:
    
"Denne lille perle af en bog er svaret på enhver pilgrims og ethvert søgende menneskes bøn. Og det af den simple grund, at dens ord taler så rent til hjertet, at selv det mest forhærdede hjerte må kapitulere overfor dens stille kraft."

Bogen indeholder Khans universelle sufi-budskab, delt op i tre hovedafsnit: Gayan, som betyder sang, Vadan Guddommelig Symfoni, og Nirtan Sjælens Dans. Teksterne er  også klacificeretyderligere i f.eks. Alapa, Improvisation, Boula - Sangtekst,  og Gayatri - Hellige sange, bønner.

Efter at have læst Lars Muhls forord, slog jeg vilkårlig op i bogen.  Jeg blev nærmest lammet...
På side 190 stod de ord, som jeg ønskede jeg havde været i stand til at formulere, men ikke har været i stand til:

Du som inspirerer mit sind, du som vederkvæger mit hjerte, du som helbreder min ånd, 

 Din nærhed løfter mig fra jord til himmel, 

 Dine ord strømmer som den hellige flod, 

 Din tanke vælder frem som en guddommelig kilde, 

Dine nænsomme følelser vækker sympatien i mit hjerte 

 Elskede læremester, selve dit væsen er tilgivelse. 

 Dit gennemtrængende blik spreder tvivlens og frygtens skyer; 

 Al uvidenhed svinder bort i din lysende nærhed; 

 Et nyt håb tændes i mit hjerte, når jeg indånder din fredfyldte atmosfære. 

 O inspirerende Vejleder på livets forvirrede stier, 

 Hos dig modtager jeg velsignelser i overflod.


AMEN


Bogen kan bestilles hos lemuelbooks.dk