Viser opslag med etiketten Take me to Truth. Vis alle opslag
Viser opslag med etiketten Take me to Truth. Vis alle opslag

19. nov. 2011

Sand Tilgivelse - fra bogen "Take me to Truth"Sand Tilgivelse

Oversat fra bogen ”Take me to Truth” af Nouk Sanchez og Tomas Vieira
(med tilladelse fra Nouk)

Tilgivelse er muligvis den mest værdifulde gave vi overhovedet kan bruge til at transformere vore specielle forhold til Hellige forhold.
Virkelig tilgivelse har en fuldstændig forskellig mening fra den konventionelle form for tilgivelse vi kender.
Problemet med den form for tilgivelse vi (egoet) bruger, er at den uundgåeligt beskylder den som skal tilgives for synd, og dermed gør den virkelig; og så ved tilgivelsen sætter man sig I et bedre lys, ved at blive opfattet som et hjælpeløst og uskyldigt offer. Egoet skiller og dømmer.  Dette er egoets tilgivelse. Det virker aldrig!

Quantum Tilgivelse bliver brugt af Gary Renard (Gud ER) til at beskrive den enormt transformative oplevelse af den nye slags tilgivelse.  Denne form for tilgivelse er en mirakuløs dynamik med Helligåndens Kraft i sig.  Hvis der findes en ting som kan opløse mange års smertefulde forhold og straks bringe os i en permanent tilstand af Enhed – ja så er det Sand Tilgivelse.

Når vi praktiserer Sand Tilgivelse husker vi at der kun findes to mulige følelser i vor virkelighed: Kærlighed og råbet om kærlighed.  Råb om kærlighed viser sig som regel udad som dømmende og angribende.  Ved Quantum el. Sand Tilgivelse ser du bagom ego illusionen og erkender  den eneste virkelighed, at den såkaldte synd er et råb om kærlighed og som sådant fortjener et kærligt svar.  Men det betyder at man i første omgang erkender, at der ikke er begået nogen synd, der findes ingen synd – kun fejl begået i egoets sind.  Løsningen er ikke at forstærke fejlen ved at gøre den sand, det er at overse fejlen og spørge Helligånden om at stå mellem os og de fantasier af fordømmelse, som vort ego måtte have.

Hvis din partner eller nogen anden dømmer dig, husk denne vigtige Sandhed: enhver fordømmelse eller dom du reagerer på er altid din egen dom over dig selv som bliver reflekteret tilbage til dig gennem den andens angreb.  Hvis du kan overse denne ego fejl i den anden person, er du i Sandhed, og tilgiver og helbreder din egen underbevidste synd.  Når du med rette ser den anden persons dom som kun et råb om kærlighed, ja så helbredes din egen ubevidste skyld SAMT den der angriber.  Og hvis vi kan sætte vort ego til side for et øjeblik vil vi være i stand til at se i et glimt at der i virkeligheden ikke er nogen anden, vi er ET.

Det er her vi kan kalde på det dyrebare NU.  Det kræves af os at vi bevidst VIL fred og klarhed blandt vrede og utilfredshed.  I dette vigtige øjeblik, bed om at få træde til side fra alle fortidige følelser, tanker og tro, og ønsk at se denne person fuldstændig fri for fortid.  Se denne person på ny, uden fejltagelser.  Fokuser så på Fred, Kærlighed og total forbindelse med hinanden.  I dette øjeblik, når du ser den anden person uden fordømmelse, så er du også blevet fri for de mange lag af fordømmelse..  Din gave i dette øjeblik sætter jer begge fri - for altid.

Dette forhold er givet os for at lære tilgivelse.  Det er et personligt klasseværelse hvor vi finder daglige muligheder for at lære den lektie der er til os og til sidst bestå eksamen. Vi skal hele vejen huske vort mål som er fred – specielt når vi bliver fristet til at agere ukærlige, føle os angrebet, angribe igen osv.  Når vi er klar over dette, ser vi også at enhver frustrerende ting vi oplever faktisk aldrig er hvad den giver sig ud for at være.  Derimod giver den os muligheden for at genfortolke fejl og vælge glæde og fred i stedet for, fordi vor lykke og frihed afhænger af at se ethvert angreb som en mulighed til at tilgive.

Ved at praktisere quatum tilgivelse lærer vi at overse ego reaktioner i andre, og det betyder at du forstærker evnen til at se lige gennem det skrøbelige gennemsigtige, illusoriske selv.  Dette betyder at du lærer ikke at tage ting personligt, for ved at gøre det, involverer du dit eget ego og ikke Helligånden som den identitet der skal være ansvarlig for at forstå situationen. Husk, der er inget hierarki af illusioner og derfor er det en lige stor fejl at blive fornærmet som at angribe el. fordømme.

Hvis vi er besluttet på at aflære egoet, er quantum tilgivelse den hurtigste vej til frihed.  Hvis vi har en speciel person vi kan agere med – giver det os en unik mulighed for at praktisere tilgivelse. Vi kan blive givet mangfoldige muligheder for at tilgive- men vi bliver også udfordret af en fælles frustration.  Vi kan tilbyde tilgivelse ved at overse den andens fejl, men vi FØLER os ikke tilgivende.  Først føles det som en mekanisk proces, som sker i sindet med den hensigt at tilgive. Men husk det er en beslutning taget med Helligånden, som måske kan eller måske ikke kan indebære følelsen af tilgivelse.  Nogle gange tilbyder vi tilgivelse for en andens åbenlyse angreb, føler os fri som en konsekvens, men senere vender vreden og såretheden tilbage. Så kan vi tænke at den tilgivelse vi gav ikke virkede.  Jo – det gør den – det gør den altid!  Når lag på lag af vrede og sårethed kommer frem, kan vi bare overgive dem til Helligånden.  Vor bevidste hensigt at overse fejl er en kontinuerlig proces og i begyndelsen bliver vi måske nødt til at lade som om – indtil det virker. (Fake it till you make it).  Vær sikker på at dit tilbud om sand tilgivelse altid virker.  Du føler det måske ikke sådan lige der, men dens mirakuløse gevinster vil vise sig efterhånden som du lærer at stole på selve processen.


Dette er et bitte lille uddrag af  bogen "Take me to Truth".  Den kan varmt anbefales!