28. jul. 2010

Hvordan vågner jeg op af illusionen?


Fra Helligåndens Fortolkning af det Nye Testamente (The Holy Spirit’s Interpretation of the New Testament)
Lukas Evangeliet kapitel 24.

Jeg har oversat dette kapitel med tilladelse fra Regina Dawn Akers.
Jeg har bedt om at få lov til at oversætte det fordi jeg synes det var en så stor hjælp for mig når jeg læste det. Og det ville jeg gerne dele ud af.
Her understreger Helligånden vigtigheden af at vise Ham alle vore tanker og følelser - så vore blokkeringer kan blive fjernet.

(V 1-12) ₁ Jeg har lovet dig at hvis du giver Mig din tro og villighed, lytter til Mig og gør som Jeg siger, vil jeg give dig en oplevelse som du ikke forventer. ₂ Dette er vigtigt. ₃ Det er vigtigt at du giver Mig alt som er i dit sind for helbredelse, så det kan blive helbredt. ₄ Det du ikke giver Mig kan ikke blive helbredt, og det som ikke er helbredt vil blokere oplevelsen som Jeg giver.
₅ Undersøg dit sind for alle disse ting, og når du finder dem, giv dem så til Mig hurtigt uden nogen tilknytning til de tanker du har fundet. ₆ Undersøg dit sind for tvivl, al slags frygt, had, vrede, beklagelser, skyld, uværdighed, hjælpeløshed, ensomhed, depression, stræben, håb og længsler.
₇ Hver eneste tanke som ikke er af fred og glæde i dette nu kan gives til Mig. ₈ Og hver eneste af dem kan blive helbredt, for så at bringe dig den uventede erkendelse af Liv ind i dit sind.
₉Vær som Peter. ₁₀ Læg dine tvivl til side. ₁ Lad ikke din frygt holde dig tilbage i ønsket om Kærlighedens sandhed selv om det overskrider din tilsyneladende fornuft. ₁₂ Kom og se med Mig. ₁₃ Fortsæt med at have tillid til Mig og søg det Jeg tilbyder dig.

(v. 13-35) ¹ Den sygdom som er i dit sind er en syg tro som er baseret på dine sygelige ønsker. ² Denne sygdom er ikke syndig, men den gør dig blind. ³ Den er ikke syndig, for sygdommen har ikke udrettet noget. ⁴ Det som intet har udrettet kan ikke være en synd. ⁵ Den har intet gjort, fordi alt som er sandt forbliver sandt, selv indtil dette øjeblik. ⁶ Men sygdommen gør dig blind, fordi den holder dig fokuseret på sig selv gennem dit eget begær. ⁷ Når du fokuserer på sygdommen, ser du kun det som sygdommen har lært dig at se. ⁸ Dette betyder at du ikke ser sandheden, selv om den er til stede i nuet og lige foran dig nu.
⁹ Bøj dit hoved og undersøg dit hjertes ønske. ¹⁰ Ønsker du at blive bedraget? ¹¹ Ønsker du at se det du har ønsket at se eller ønsker du at se sandheden?
¹² Når du ikke længer ønsker at se det som ikke er der, vil du se Det Som er. ¹³ Der er ingen forsinkelse mellem ønsket at se det og det øjeblikkelige syn. ¹⁴ Det bliver givet fuldstændig perfekt i det øjeblik du ønsker det over alt det som forkludrer dit sind og dit syn nu.

(v 36-53) ¹ Dette skal du gøre:
² Husk alt Jeg har lært dig. ³ Praktiser det jeg har lært dig, i hvert eneste åndedrag. ⁴ Ikke lad dig distrahere. ⁵ Husk at sandheden ikke er det du ser, så det du ser må være en fejl. ⁶ Tro ikke på det og døm det ikke eller reager som om det var sandt. ⁷ Hold afstand i dine interaktioner med verden , vær bevidst om at du ikke ved, sådan at du kan forblive åben for at modtage vejledning fra En som ved.
⁸ Vær taknemlig for alt som er sandt. ⁹ Alt som er sandt er dette: Liv, Kærlighed, at dele, udvidelse og glæde.¹⁰ Disse er Guds karakteristikker og sandhedens, som du er en del af. ¹¹ Alt det du erfarer er en af disse, ellers er det en illusion som er lavet i dit sind.
¹²Tro ikke på det som ikke er virkeligt. ¹³ Hav tillid ud over den erfaring du kender nu, og en anden erfaring bliver givet i det øjeblik du har gjort dig selv klar til at modtage den.
¹⁴ Du gør dig klar på denne måde:

¹⁵ Lyt til alt som Jeg har sagt
¹⁶ Praktiser det i hvert eneste åndedrag.


¹⁷ Hold dig til din praksis.¹⁸ Klæd dig med kraft fra det høje i ydmyghed og taknemlighed. ¹⁹ Du er velsignet indeni det væsen som du er i dette nu. ²⁰ Amen.

14. jul. 2010

Vi er alle ett - CP!! (Course Platitude!)


Jeg er længe blevet så irriteret nå kursusstuderende - og lærere for den sags skyld allervenligst gjorde opmærksom på "at vi alle er ett". Ja, det står der i Kurset - men jeg fatter det jo ikke! Jeg tvivlede ikke på det er sandt et eller andet sted - men blev grovt provokeret af det...

Men så faldt femøren
På en ugelang retræte med Douglas og Marianne havde vi en dag arbejdet med begrebet "villighed". Jeg vil gerne være villig - tror jeg er villig til at følge Kurset, tror virkelig jeg er villig. Men forstår at det kan jeg jo ikke være helt.
Men i alle fald - I en EFT -behandling blev det temaet for mig - min villighed...
Det virkede!
Næste morgen så jeg et link på FB til en artikel skrevet af Regina Dawn Akers (NTI) om forståelse af at være en... Regina gik her ud fra NTI (Helligåndens Fortolkning af Det Nye Testamente) Ephesians Ch. 4.
Kort fortalt ses vi som en stor unit (maskine) (udtrykket the body of Christ bruges af Paulus i Bibelen altså alle kroppe samlet i en)).. med en stor central "server" (vort delte sind) (med the ob-server ovenover?). hvor kerne ego tanker udspringer fra den først egotanke (jeg er adskilt fra Gud)som så bliver modtaget i alle kroppe som angst, depression, frygt, angrteb, forsvar osv.

Jeg bestemmer selv hvad jeg vil videregive
I NTI bruger Helligånden billedet af det individuelle sind som en modtager, Den modtager tankerne som er i enhedens sind. Så for eksempel siden ideen om frygt er i vor enhed, bliver frygt modtaget i vort sind. Når det individuelle sind opsnapper en frygt tanke, så hæfter den individuelle sind en individuel historie til den tanke.
Så to individer kan modtage frygttanken, men en hører en historie om sygdom og en anden hører en historie om ulykkelig kærlighed.
Hvis de to individer tror på deres frygthistorier, vil disse to individer sende frygttanken tilbage til vor enhed. Andre vil igen opsnappe denne frygttanake som er blevet send videre, og vi fortsætter med at "genbruge" ego tanker gennem vor enhed.

Den anden mulighed
Men - jeg er villig - villig til at lade frygttanker vige for tanken om Fred. Hvis jeg vælger Tillid og Tilgivelse i stedet for frygt, ja så sender jeg ikke frygttanken videre til egiv "genbrug"... Nu bliver frygttanken smidt i skraldespanden og er ikke længere en del af vor enhed. I stedet for sender jeg ud en tanke om tillid og fred, og siden det var en tanke givet af Helligånden, er det en tanke som hjælper os alle.

Tanker er ikke toldfrie
Så tror jeg jeg forstår dette ordtak til fulde. Det er IKKE likegyldig hvad jeg tænker - det påvirker os alle. Det er enda viktigere for mig nu at observere mit sind, for egotanker og se på dem uten fordømmelse og overgi dem til Helligånden.
Når vi er tålmodige og villige til dette, så kommer forandringerne, og vi ser store forandringer i de tanker som kommer ind i vort sind. Observerede gengangere bliver lagt til side og optræder ikke mere. Til sidst vil gamle "outputs" blive svagere og svagere og dø ud, og Helligåndens ideer bliver det vi opfatter i vor modtager.

..jo mere jeg tror på Helligånden - jo bedre hører jeg Den Stemme
Hvis jeg modtager tonsvis af egotanker hver dag og sender dem tilbage uden ansvar- så bliver de "genbrugt" og modtaget af sindet igen og igen. For at sige det på en anden måde: Jo mere jeg tror på egoet jo mere hører jeg egoets stemme.
Når jeg begynder med at tage beslutningen om at lade mine egotanker tilgives og stede dem til hvile, og vælge Helligånden mulilgheder i stedet for, vil jeg også modtage Helligåndens ideer oftere. Ego går mod sin død i mit individuelle sind.
Ofte er egotanker historier som optræder i kæder - hvis sådan sker - så sådan og så det ... og så videre. Jeg kender kun alt for godt de fantastiske historier jeg kan skabe i mit ego sind.Jeg siger ikke at disse tanker vil få ting til at ske. Men det vil sende frygttanker videre.
Helligåndens tanker er vanligvis uden disse historier og nemme at gribe fat og beholde - så som: "Tillid", "vær tålmodig" og "dette vil gå over".

Fred i mit sind
Hvis jeg ønsker fred i mit sind, kræver det at jeg kun tror/accepterer tanker som peger mig til fred. I vil jo modtage det jeg sender ud, så jeg må vælge at sende ud KUN det som jeg ønsker at modtage.
Jeg føler jeg har taget et lille skridt på veien til at forstå hvor vigtig det er for min egen fred - ikke at sende frygt videre.
Dette hjalp mig til at forstå.. måske er det noget enkelte andre også kan bruge.

Tak til Marianne - og Douglas!

Reginas gennemgang af Kapitel 4 i Paulus brev til Efeserne (tror det hedder sådan) kan du finde i dette link: http://groups.yahoo.com/group/NTIStudyGroup/message/694