12. okt. 2011

Der er intet at frygte

Læste lidt i NTI, Helligåndens fortolkning af det Nye Testamente her til morgen - og dette vil jeg gerne dele med dig: 

"Frygt er en misopfattelse, og det er det fordi der intet er at frygte.  Det vi som mennesker flygter fra, er vor egen indbildning,og når vi flygter forestiller vi os endnu mere.
Dette er hvad Jesus lærte os fra korset:
"Der er intet at frygte"
Dette er en lektion. som du nu er klar til at acceptere.
At leve uden frygt er at leve uden indbildning.
Det vil sige at forblive i nuet og i mit hjertes sande ønske. Ved at holde sindet i nuet og med den sande hensigt at Kende mig Selv, har jeg ingen falske forestillinger, heller ikke forestillinger om frygt.
Når frygt synes at komme overdig, spørg: "Hvad gør jeg nu?" Du vil se at det er noget du indbilder dig, og at denne indbildning er frygt.  Mind dig selv om at ved at indbilde dig frygt, så skaber du din egen misopfattelse.  Vær villig til at standse med den aktivitet og dermed kan du give slip på selve det at skabe frygt.
Frygt har med aktivitet at gøre.  Ved at ophøre med at deltage aktivt,ophører selve frygten.  Dette kan du gøre ved at lade den rejse sig over dig, uden din deltagelse.
Lad dit sind vende tilbage til nuet og dit hjertes sande ønske.  På denne måde vender dit sind tilbage til Kærligheden. Et sind i Kærlighed kan ikke kende frygt, fordi frygt, som ikke er virkelig,  er det modsatte af Kærlighed, akkurat som uvirkelighed er det modsatte af virkelighed."


Frit oversat fra NTI 1 Peter,Chapter 4. (The Holy Spirit's Interpretation of The New Testament, A Course in Understanding and Acceptance by Regina Dawn Akers)


***

Ingen kommentarer: