23. okt. 2010

Alt har en glædelig udgang - Lektion 292


"Guds løfter gør ingen undtagelser.
Og Han garanterer at kun glæde kan blive det endelige resultat for alt som findes. Men det er op til os hvornår dette skal opnås - hvor længe vi tillader at en fremmed vilje tilsyneladende får modsætte sig Hans Vilje. Og så længe vi tror at denne vilje er virkelig, vil vi ikke finde den afslutning som Han har bestemt som udgangen på alle de problemer vi opfatter, alle prøvelser vi ser, og alle situationer vi møder. Aligevel er udgangen sikker. For Guds Vilje sker på jorden som i Himmelsen. Vi skal lede, og vi skal finde i overensstemmelse med Hans Vilje, som garanterer at vor vilje sker.
Vi takker Dig, Far, for at Du garanterer for at alt til sidst får en glædelig udgang. Hjælp os i ikke at gribe ind og dermed forsinke den glædelige udgang som Du har lovet os for alle problemer vi kan opfatte; for enhver prøvelse som vi tror vi fortsat vil møde".

Og hvad betyder så dette for mig?
Det betyder for mig at jeg endelig kan slutte med at bekymre mig om fremtiden. For den glædelige udgang er jo sikker.
Det betyder at jeg ikke selv skal prøve på at finde løsninger på alskens problemer jeg synes at møde - og at jeg kan have fuld tillid til at ALT løser sig til det bedste.
Det betyder også at jeg ikke modsætter mig Hans Vilje ved at tro jeg ved bedre.

Men hvor finder jeg Hans Vilje så?
Den finder jeg i mit hjerte. Den finder jeg i min intuition eller min mavefornemmelse.
Jeg finder den ikke i en stemme fra det høje som befaler mig det jeg skal sige eller gøre.
Jeg skal lede og jeg skal finde. Svaret og løsningen findes i mig.

4. sep. 2010

Jeg er helt speciel...

Det første skridt i det at tilgive - er at være ærlig. Ærlig overfor mig selv. Se ærligt på hvem jeg tror jeg er - med alle de fejl og mangler, dårlige sider osv. som det indebærer. Jeg skal også turde kikke på hvilke motiver jeg har i mine forskellige forhold, forhold til familie, venner - bekendte - tilfældige osv.osv. Mine motiv? Ikke det jeg tror på overfladen. Jeg vil gerne opnå noget - ha noget den eller de andre har som retmæssigt tilkommer mig...Alt sammen er med til at styrke min tro på at jeg er adskilt, og dermed opretholder og forstærker jeg min skyldfølelse. Fred i mit hjerte og med Gud kan jeg ikke opnå så længe jeg føler skyld - skylden tiltrækker mig faktisk - det er jo egoets livret!

Altså første skridt er at være ærlig, sygdommen kan ikke kureres før den er erkendt.

Næste skridt er at forbinde det at jeg faktisk vælger i mit sind at forstærke min "specielhed", med at jeg derved skaber skyld og den smerte jeg oplever. Hvorfor bliver jeg mon ved? Jeg kan se årsagen - mit valg - og virkningen -uro, smerte og frygt.

Når det nu er mig selv som vælger - kan jeg altid bestemme mig til at vælge om. Og det er helt sikkert at hvis jeg vælger om vil resultatet blive anderledes!

Sidste skridt er at bede Jesus eller Helligånden om hjælp til at træffe et andet valg. Måske ikke kun bare bede om hjælp til at træffe et andet valg - men virkelig også VILLE give slip på ønsket om at være speciel.

Fred og kærlighed finder jeg aldrig udenfor mig selv. Det er umuligt at finde det der. Det er jo inde i mig selv - hvor svært kan det være!!

8. aug. 2010

Hvad er Sand Tilgivelse?

Tilgivelse er muligvis den mest værdifulde gave vi overhovedet kan bruge til at transformere vore specielle forhold til Hellige forhold.
Virkelig tilgivelse har en fuldstændig forskellig mening fra den konventionelle form for tilgivelse vi kender.
Problemet med den form for tilgivelse vi (egoet) bruger er at den uundgåelig beskylder den som skal tilgives for synd og dermed gør den virkelig; og så ved tilgivelsen sætter man sig I et bedre lys ved at blive opfattet som et hjælpeløs og uskyldigt offer. Egoet skiller og dømmer. Dette er egoets tilgivelse.

Quantum Tilgivelse bliver brugt af Gary Renard (Gud ER) til at beskrive den enormt transformative oplevelse af den nye slags tilgivelse. Denne form for tilgivelse er en mirakuløs dynamik med Helligåndens Kraft i sig. Hvis der findes en ting som kan opløse mange års smertefulde forhold og straks bringe os i en permanent tilstand af Enhed – ja så er det Sand Tilgivelse.

Når vi praktiserer Sand Tilgivelse husker vi at der kun findes to mulige svar i vor virkelighed: Kærlighed og råbet om kærlighed. Råb om kærlighed viser sig som regel udad som dømmende og angribende. Quantum el. Sand Tilgivelse ses bagom ego illusionen og erkender den eneste virkelighed, at den såkaldte synd er et råb om kærlighed og som sådant fortjener et kærligt svar. Men det betyder at man i første omgang erkender at der ikke er begået nogen synd, der findes ingen synd – kun fejl begået i egoets sind. Løsningen er ikke at forstærke fejlen ved at gøre den sand, det er at overse fejlen og spørge Helligånden om at stå mellem os og de fantasier af fordømmelse som vort ego måtte have.

Hvis din partner eller nogen anden dømmer dig, husk denne vigtige Sandhed: enhver fordømmelse eller dom du reagerer på er altid din egen dom over dig selv som bliver reflekteret tilbage til dig gennem an andens angreb. Hvis du kan overse denne ego fejl i den anden person, er du i Sandhed, og tilgiver og helbreder din egen underbevidste synd. Når du med rette ser den anden persons dom som kun et råb om kærlighed, ja så helbredes din egen ubevidste skyld SAMT den der angriber. Og hvis vi kan sætte vort ego til side for et øjeblik vil vi være i stand til at se i et glimt at der i virkeligheden ikke er nogen andet, vi er ET.

Det er her vi kan kalde på det dyrebare NU. Det kræves af os at vi bevidst VIL fred og klarhed blandt vrede og utilfredshed. I dette vigtige øjeblik, bed om at få træde til side fra alle fortidige følelser, tanker og tro, og ønsk at se denne person fuldstændig fri for fortid. Se denne person på ny, uden fejltagelser. Fokuser så på Fred, Kærlighed og total forbindelse med hinanden. I dette øjeblik, når du ser den anden person uden fordømmelse, så er du også blevet fri for de mange lag af fordømmelse.. Din gave i dette øjeblik sætter jer begge fri - for altid.

Dette forhold er givet os for at lære tilgivelse. Det er et personligt klasseværelse hvor vi finder daglige muligheder for at lære den lektie der er til os og til sidst bestå eksamen. Vi skal hele vejen huske vort mål som er fred – specielt når vi bliver fristet til at agere ukærlige, føle sig angrebet, angribe igen osv. Når vi er klar over dette ser vi også at enhver frustrerende ting vi oplever faktisk aldrig er hvad den giver sig ud for at være. Derimod giver den os muligheden for at genfortolke fejl og vælge glæde og fred i stedet for, fordi i Sandhed afhænger vor lykke og frihed på at se ethvert angreb som en mulighed til at tilgive.

Ved at praktisere quatum tilgivelse lærer vi at overse ego reaktioner i andre og det betyder at du dyrker evnen til at se lige gennem det skrøbelige gennemsigtige, illusoriske selv. Dette betyder at du lærer ikke at tage ting personligt, for ved at gøre det, involverer du dit eget ego og ikke Helligånden som den identitet der skal være ansvarlig for at forstå situationen. Husk, der er ingen orden af illusioner og derfor er det en lige stor fejl at blive fornærmet som at angribe el. fordømme.

Hvis vi er besluttet på at aflære egoet, er quantum tilgivelse den hurtigste vej til frihed. Hvis vi har en speciel person vi kan agere med – giver det os en unik mulighed for at praktisere tilgivelse. Vi kan blive givet mangfoldige muligheder for at tilgive- men vi bliver også udfordret af en fælles frustration. Vi kan tilbyde tilgivelse ved at overse den andens fejl, men vi FØLER os ikke tilgivende. Først føles det som en mekanisk proces, som sker i sindet med den hensigt at tilgive. Men husk det er en beslutning taget med Helligånden, som måske kan eller måske ikke kan indebære følelsen af tilgivelse. Nogle gange tilbyder vi tilgivelse for en andens åbenlyse angreb, føler os fri som en konsekvens, men senere vender vreden og såretheden tilbage. Så kan vi tænke at den tilgivelse vi gav ikke virkede. Jo – det gør den – det gør den altid! Når lag på lag af vrede og sårethed kommer frem, kan vi bare overgive dem til Helligånden. Vor bevidste hensigt at overse fejl er en kontinuerlig proces og i begyndelsen bliver vi måske nødt til at lade som om – indtil det virker. (Fake it till you make it). Vær sikker på at dit tilbud om quantum tilgivelse altid virker. Du føler det måske ikke sådan lige der, men dens mirakuløse gevinster vil vise sig som du lærer at stole på selve processen.

Med tilladelse oversat fra ”Take me to Truth” af Nouk Sanchez og Tomas Vieira

28. jul. 2010

Hvordan vågner jeg op af illusionen?


Fra Helligåndens Fortolkning af det Nye Testamente (The Holy Spirit’s Interpretation of the New Testament)
Lukas Evangeliet kapitel 24.

Jeg har oversat dette kapitel med tilladelse fra Regina Dawn Akers.
Jeg har bedt om at få lov til at oversætte det fordi jeg synes det var en så stor hjælp for mig når jeg læste det. Og det ville jeg gerne dele ud af.
Her understreger Helligånden vigtigheden af at vise Ham alle vore tanker og følelser - så vore blokkeringer kan blive fjernet.

(V 1-12) ₁ Jeg har lovet dig at hvis du giver Mig din tro og villighed, lytter til Mig og gør som Jeg siger, vil jeg give dig en oplevelse som du ikke forventer. ₂ Dette er vigtigt. ₃ Det er vigtigt at du giver Mig alt som er i dit sind for helbredelse, så det kan blive helbredt. ₄ Det du ikke giver Mig kan ikke blive helbredt, og det som ikke er helbredt vil blokere oplevelsen som Jeg giver.
₅ Undersøg dit sind for alle disse ting, og når du finder dem, giv dem så til Mig hurtigt uden nogen tilknytning til de tanker du har fundet. ₆ Undersøg dit sind for tvivl, al slags frygt, had, vrede, beklagelser, skyld, uværdighed, hjælpeløshed, ensomhed, depression, stræben, håb og længsler.
₇ Hver eneste tanke som ikke er af fred og glæde i dette nu kan gives til Mig. ₈ Og hver eneste af dem kan blive helbredt, for så at bringe dig den uventede erkendelse af Liv ind i dit sind.
₉Vær som Peter. ₁₀ Læg dine tvivl til side. ₁ Lad ikke din frygt holde dig tilbage i ønsket om Kærlighedens sandhed selv om det overskrider din tilsyneladende fornuft. ₁₂ Kom og se med Mig. ₁₃ Fortsæt med at have tillid til Mig og søg det Jeg tilbyder dig.

(v. 13-35) ¹ Den sygdom som er i dit sind er en syg tro som er baseret på dine sygelige ønsker. ² Denne sygdom er ikke syndig, men den gør dig blind. ³ Den er ikke syndig, for sygdommen har ikke udrettet noget. ⁴ Det som intet har udrettet kan ikke være en synd. ⁵ Den har intet gjort, fordi alt som er sandt forbliver sandt, selv indtil dette øjeblik. ⁶ Men sygdommen gør dig blind, fordi den holder dig fokuseret på sig selv gennem dit eget begær. ⁷ Når du fokuserer på sygdommen, ser du kun det som sygdommen har lært dig at se. ⁸ Dette betyder at du ikke ser sandheden, selv om den er til stede i nuet og lige foran dig nu.
⁹ Bøj dit hoved og undersøg dit hjertes ønske. ¹⁰ Ønsker du at blive bedraget? ¹¹ Ønsker du at se det du har ønsket at se eller ønsker du at se sandheden?
¹² Når du ikke længer ønsker at se det som ikke er der, vil du se Det Som er. ¹³ Der er ingen forsinkelse mellem ønsket at se det og det øjeblikkelige syn. ¹⁴ Det bliver givet fuldstændig perfekt i det øjeblik du ønsker det over alt det som forkludrer dit sind og dit syn nu.

(v 36-53) ¹ Dette skal du gøre:
² Husk alt Jeg har lært dig. ³ Praktiser det jeg har lært dig, i hvert eneste åndedrag. ⁴ Ikke lad dig distrahere. ⁵ Husk at sandheden ikke er det du ser, så det du ser må være en fejl. ⁶ Tro ikke på det og døm det ikke eller reager som om det var sandt. ⁷ Hold afstand i dine interaktioner med verden , vær bevidst om at du ikke ved, sådan at du kan forblive åben for at modtage vejledning fra En som ved.
⁸ Vær taknemlig for alt som er sandt. ⁹ Alt som er sandt er dette: Liv, Kærlighed, at dele, udvidelse og glæde.¹⁰ Disse er Guds karakteristikker og sandhedens, som du er en del af. ¹¹ Alt det du erfarer er en af disse, ellers er det en illusion som er lavet i dit sind.
¹²Tro ikke på det som ikke er virkeligt. ¹³ Hav tillid ud over den erfaring du kender nu, og en anden erfaring bliver givet i det øjeblik du har gjort dig selv klar til at modtage den.
¹⁴ Du gør dig klar på denne måde:

¹⁵ Lyt til alt som Jeg har sagt
¹⁶ Praktiser det i hvert eneste åndedrag.


¹⁷ Hold dig til din praksis.¹⁸ Klæd dig med kraft fra det høje i ydmyghed og taknemlighed. ¹⁹ Du er velsignet indeni det væsen som du er i dette nu. ²⁰ Amen.

14. jul. 2010

Vi er alle ett - CP!! (Course Platitude!)


Jeg er længe blevet så irriteret nå kursusstuderende - og lærere for den sags skyld allervenligst gjorde opmærksom på "at vi alle er ett". Ja, det står der i Kurset - men jeg fatter det jo ikke! Jeg tvivlede ikke på det er sandt et eller andet sted - men blev grovt provokeret af det...

Men så faldt femøren
På en ugelang retræte med Douglas og Marianne havde vi en dag arbejdet med begrebet "villighed". Jeg vil gerne være villig - tror jeg er villig til at følge Kurset, tror virkelig jeg er villig. Men forstår at det kan jeg jo ikke være helt.
Men i alle fald - I en EFT -behandling blev det temaet for mig - min villighed...
Det virkede!
Næste morgen så jeg et link på FB til en artikel skrevet af Regina Dawn Akers (NTI) om forståelse af at være en... Regina gik her ud fra NTI (Helligåndens Fortolkning af Det Nye Testamente) Ephesians Ch. 4.
Kort fortalt ses vi som en stor unit (maskine) (udtrykket the body of Christ bruges af Paulus i Bibelen altså alle kroppe samlet i en)).. med en stor central "server" (vort delte sind) (med the ob-server ovenover?). hvor kerne ego tanker udspringer fra den først egotanke (jeg er adskilt fra Gud)som så bliver modtaget i alle kroppe som angst, depression, frygt, angrteb, forsvar osv.

Jeg bestemmer selv hvad jeg vil videregive
I NTI bruger Helligånden billedet af det individuelle sind som en modtager, Den modtager tankerne som er i enhedens sind. Så for eksempel siden ideen om frygt er i vor enhed, bliver frygt modtaget i vort sind. Når det individuelle sind opsnapper en frygt tanke, så hæfter den individuelle sind en individuel historie til den tanke.
Så to individer kan modtage frygttanken, men en hører en historie om sygdom og en anden hører en historie om ulykkelig kærlighed.
Hvis de to individer tror på deres frygthistorier, vil disse to individer sende frygttanken tilbage til vor enhed. Andre vil igen opsnappe denne frygttanake som er blevet send videre, og vi fortsætter med at "genbruge" ego tanker gennem vor enhed.

Den anden mulighed
Men - jeg er villig - villig til at lade frygttanker vige for tanken om Fred. Hvis jeg vælger Tillid og Tilgivelse i stedet for frygt, ja så sender jeg ikke frygttanken videre til egiv "genbrug"... Nu bliver frygttanken smidt i skraldespanden og er ikke længere en del af vor enhed. I stedet for sender jeg ud en tanke om tillid og fred, og siden det var en tanke givet af Helligånden, er det en tanke som hjælper os alle.

Tanker er ikke toldfrie
Så tror jeg jeg forstår dette ordtak til fulde. Det er IKKE likegyldig hvad jeg tænker - det påvirker os alle. Det er enda viktigere for mig nu at observere mit sind, for egotanker og se på dem uten fordømmelse og overgi dem til Helligånden.
Når vi er tålmodige og villige til dette, så kommer forandringerne, og vi ser store forandringer i de tanker som kommer ind i vort sind. Observerede gengangere bliver lagt til side og optræder ikke mere. Til sidst vil gamle "outputs" blive svagere og svagere og dø ud, og Helligåndens ideer bliver det vi opfatter i vor modtager.

..jo mere jeg tror på Helligånden - jo bedre hører jeg Den Stemme
Hvis jeg modtager tonsvis af egotanker hver dag og sender dem tilbage uden ansvar- så bliver de "genbrugt" og modtaget af sindet igen og igen. For at sige det på en anden måde: Jo mere jeg tror på egoet jo mere hører jeg egoets stemme.
Når jeg begynder med at tage beslutningen om at lade mine egotanker tilgives og stede dem til hvile, og vælge Helligånden mulilgheder i stedet for, vil jeg også modtage Helligåndens ideer oftere. Ego går mod sin død i mit individuelle sind.
Ofte er egotanker historier som optræder i kæder - hvis sådan sker - så sådan og så det ... og så videre. Jeg kender kun alt for godt de fantastiske historier jeg kan skabe i mit ego sind.Jeg siger ikke at disse tanker vil få ting til at ske. Men det vil sende frygttanker videre.
Helligåndens tanker er vanligvis uden disse historier og nemme at gribe fat og beholde - så som: "Tillid", "vær tålmodig" og "dette vil gå over".

Fred i mit sind
Hvis jeg ønsker fred i mit sind, kræver det at jeg kun tror/accepterer tanker som peger mig til fred. I vil jo modtage det jeg sender ud, så jeg må vælge at sende ud KUN det som jeg ønsker at modtage.
Jeg føler jeg har taget et lille skridt på veien til at forstå hvor vigtig det er for min egen fred - ikke at sende frygt videre.
Dette hjalp mig til at forstå.. måske er det noget enkelte andre også kan bruge.

Tak til Marianne - og Douglas!

Reginas gennemgang af Kapitel 4 i Paulus brev til Efeserne (tror det hedder sådan) kan du finde i dette link: http://groups.yahoo.com/group/NTIStudyGroup/message/694